TRẺ TIÊU CHẢY VÀ ORESOL

- Trẻ tiêu phân lỏng mà không có máu thì từ từ mới hết

- Trẻ tiêu phân lỏng mà không quá nhiều lần và không nhiều nước mỗi lần đi thì không lo lắm chuyện trẻ thiếu nước

- Bù nước khi trẻ tiêu chảy thì có nhiều cách

Bú nhiều chút, uống nhiều nước hơn bình thường

Khi cần thì dùng dung dịch ORESOL

- Nên chọn loại được phẩm chứ không nên dùng loại thực phẩm chức năng vì nồng độ của các chất trogn gói oresol rất quan trọng

- Pha oresol phải đúng, không pha nữa gói, pha nguyên gói uống không hết thì bỏ, không để quá 24 h, có loại viên thì cũng pha nguyên viên theo đúng hướng dẫn

- Nếu bé tiêu chảy nhiều thì uống 50ml sau 1 lần đi tiêu nếu trẻ dưới 2 tuổi) và 100ml nếu trẻ trên 2 tuổi

- Pha sai và dùng oresol không đúng có thể àm trẻ rối loạn cách chất điện giải sẽ làm bệnh nặng thêm.

Nguồn: BSNĐ