NHỮNG DẤU HIỆU GỢI Ý CHẬM NÓI

- 1 tuổi: không hề bập bẹ hoặc bắt chước nói theo những câu nói của bạn.

- 18 tháng: trẻ không hề nói dù chỉ là một từ hoàn chỉnh.

- 2 tuổi: trẻ chỉ nói một vài từ và giao tiếp hầu hết chỉ thông qua những tiếng càu nhàu và chỉ trỏ, hoặc trẻ bỗng mất hẳn kỹ năng ngôn ngữ của mình.

- 2 tuổi rưỡi: chỉ nói được những âm đơn lẻ, nói không rõ ràng cả từ hoặc vốn từ ít hơn 50 từ.

- 3 tuổi: người lạ không hiểu được lời trẻ nói hoặc khi nói chỉ sử dụng một cụm gồm 2 từ đơn giản.

Mức độ chậm nói ở trẻ

- Nhẹ : ít nói, nói từng từ, thích chơi đồ chơi.

- Nặng : Không nói được, không thích chơi đồ chơi

Nguồn: BV Nhi đồng.