TRẺ CÓ EM


- Trẻ có em sẽ có thể thay đổi tâm lý và hành vi nên phụ huynh cần chuẩn bị ngay khi mẹ có thai hay trước nữa
- Đây là diễn tiến tâm lý bình thường của đa số trẻ do trẻ luôn muốn chỉ mình là trung tâm của sự chú ý
- Trẻ có em có thể tự nhiên mè nheo nhiều hơn, ít nói hơn, lầm lì hơn, khó ngủ, tự nhiên đòi ngủ chung phòng trong khi đã tự ngủ riêng
- Trẻ khó chịu khi thấy phụ huynh chăm sóc em khi em đau ốm
- Nếu không phát hiện và điều chỉnh trẻ có thể tranh dành đồ chơi của em và đánh em
- Giải thích thủ thỉ về em khi mẹ mang thai em, giải thích về tính gia đình khơi dậy tính làm anh làm chị phải nhường nhịn và phụ cha mẹ sóc em
- Đối xử công bằng khi có thể, tránh nhưng tình huống vô tình làm bé nghĩ em luôn luôn được bảo vệ và chăm sóc hơn
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG CÂU "CÓ EM RỒI RA RÌA RỒI"